Lunch en kilometervergoeding

Kilometers gemaakt om thuis te lunchen wordt beschouwd als zakelijke kilometers. Het gerechtshof in Arnhem heeft op 2 november 2010 bepaald dat alle kilometers tussen de woning en het werk als zakelijk mogen worden beschouwd.