Marktplaats als bron van inkomen

Een kleine 30 jaar geleden was er altijd wel iemand op de inspectie van de belastingdienst die de zogenaamde kleine advertenties in de krant uitploos, om te bekijken of mensen een handeltje dreven. In het computertijdperk gaat dat wat gemakkelijker. Eind december 2011 werd een uitspraak van de rechtbank Den Haag gepubliceerd, waarin de fiscus activiteiten op de internetsite Marktplaats op het spoor was gekomen. Dat leidde tot een verhoging van het inkomen met € 11.000 en een boete van ruim € 2.200. De belastingplichtige had tenminste 320 advertenties geplaatst waarbij met name kinderwagens en andere babyartikelen te koop werden aangeboden met een totale vraagprijs van ruim € 48.000. Zij maakte daarop een winst van 23%, zodat mevrouw een aardig bedrag verdiende, dat zij echter niet in de aangifte inkomstenbelasting werd vermeld. Ze was bereikbaar onder 8 verschillende telefoonnummers en diverse e-mailadressen, mogelijk ook om al te grote herkenbaarheid te vermijden. Het incidenteel verkopen van spullen waaraan je geen behoefte meer hebt, is niet belastbaar. Dergelijke activiteiten met en omvang zoals in deze zaak leiden tot belastbaar inkomen, omdat er sprake is van arbeid in het economische verkeer waarmee voordeel wordt beoogd, welk voordeel ook redelijkerwijs voorzienbaar is. De inspecteur had hier een schatting gemaakt van de verdiensten met de babyartikelen en het was aan mevrouw om aan te tonen, dat zij in werkelijkheid minder had verdiend. Dat lukte niet. Aantonen is een zwaardere bewijslast dan aannemelijk maken. Om die reden werd de boete die mevrouw kreeg verlaagd van 50% naar 40% van de verschuldigde belasting.

(Deze tip werd geschreven door Mr. Leo Delfgaauw van Dijkman & Delfgaauw belastingadviseurs en advocaten te Capelle aan de IJssel; 010-4581422)