Correct en op tijd

Bedrijven in de vorm van BV’s zijn verplicht om jaarlijks een (verkorte versie van) hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). De gedeponeerde jaarrekeningen zijn openbaar en dus door iedereen op te vragen. De KvK controleert de jaarrekeningen die binnenkomen niet op inhoud, maar checkt wel of het een voorlopige of vastgestelde jaarrekening is en of alle verplichte onderdelen van de jaarrekening zijn gedeponeerd. Kopcijfers zorgt ervoor dat dit op tijd en correct gebeurt.