ANBI en culturele ANBI

De algemeen nut beogende instelling afgekort ANBI is veelal een stichting of vereniging die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang. Deze moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet er een actueel beleidsplan zijn, de beloning voor bestuurders is beperkt tot een kostenvergoeding, er is een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen en er zijn administratieve verplichtingen. Voordelen van een Anbi zijn dat deze geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt als zij erfenissen/legaten of schenkingen ontvangt. Donateurs aan de Anbi mogen hun giften in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting of de vennootschaps-belasting. Vrijwilligers die zich voor de Anbi inzetten, kunnen onder voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Met ingang van 1 januari 2012 is er ook een culturele Anbi. Dat is een anbi die voor minstens 90% activiteiten verricht op cultureel gebied. Wie aan een culturele Anbi geeft, mag 1,25 keer het geschonken bedrag in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Donateurs die vennootschapsbelasting betalen, kunnen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift in aftrek brengen. Deze maatregel nog wel worden goedgekeurd door de Europese commissie, maar als dat gebeurt werkt hij met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

(Deze tip werd geschreven door Mr. Leo Delfgaauw van Dijkman & Delfgaauw belastingadviseurs en advocaten te Capelle aan de IJssel; 010-4581422)