Kolfje naar onze hand

Bedrijven die werknemers in dienst hebben, moeten een loonadministratie bijhouden om de Belastingdienst inzicht te bieden in de gegevens over de werknemers en loonbetalingen. Een loonadministratie bestaat uit verschillende formulieren zoals de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Aan hand van die formulieren worden het loon en de verschuldigde bedragen berekend. En om dat volgens de regels te kunnen doen, moeten bijvoorbeeld ook verminderingsbeschikkingen, loonbelastingverklaringen en onkostenvergoedingen aan werknemers worden bijgehouden.

Aangiftes bij de Belastingdienst, mutaties bij het Pensioenfonds en Sociaal Fonds, aan- en afmeldingen bij de Belastingdienst, het verzorgen van de loonstroken en de jaaropgaven, we kunnen ons goed voorstellen dat u zich liever met andere zaken bezighoudt. Maar voor Kopcijfers is dit een kolfje naar onze hand. Besteed daarom uw loonadministratie dus aan ons uit, dan weet u zeker dat die altijd in orde is.